Waterstofaandrijvingen lenen zich vaak beter voor flexibele en veeleisende toepassingen in de belangrijke sectoren van het zware vervoer en langeafstandstransport. Voor elektrische vrachtwagens geldt hetzelfde als voor conventionele vrachtwagens. Bij de keuze van hun voertuigen maken transportondernemingen rationele keuzes op basis van de gebruikskosten. Ze willen geen toegevingen doen op het gebied van dagelijks gebruiksgemak, laadvermogen of rijbereik. Daimler Truck zal zijn klanten voor alle toepassingen optimale voertuigoplossingen blijven aanbieden.

Dr. Andreas Gorbach, Lid van de Raad van Bestuur van Daimler Truck AG en hoofd van Truck Technology: "Er zal altijd discussie zijn over de praktische aspecten van diverse alternatieve aandrijftechnologieën, zoals energie-efficiëntie. Batterijaangedreven elektrische voertuigen bieden weliswaar een hogere energie-efficiëntie dan waterstofaandrijvingen maar het grote plaatje wordt soms vergeten. Naast de energie-efficiëntie zijn ook de beschikbaarheid van de overeenkomstige infrastructuur en van voldoende groene energie doorslaggevend voor een succesvolle overstap naar emissievrije technologieën. We zijn ervan overtuigd dat enkel een combinatie van beide technologieën deze energiebehoeften snel en kostenefficiënt kan dekken. In de toekomst zal bijna geen enkel land ter wereld zelfvoorzienend zijn op het gebied van betaalbare groene energie. Ze zullen dus wereldwijd moeten handelen in CO₂-neutrale energiebronnen.Groene waterstof zal daarin een cruciale rol spelen. We gaan ervan uit dat het in de toekomst tegen erg aantrekkelijke prijzen zal worden verhandeld. We zien ook voordelen in de kosten en technische haalbaarheid van de waterstofinfrastructuur, alsook in het grotere rijbereik, de veelzijdigheid en de kortere pomptijden voor klanten. Waterstofvrachtwagens kunnen dan ook een valabele oplossing zijn voor onze klanten, zeker voor zwaar transport en op het gebied van gebruikskosten, ook al ligt de energie-efficiëntie dan lager. Als we de beste transportoplossing willen kiezen, is energie-efficiëntie een belangrijk maar niet allesomvattend criterium."

"Als een van ‘s werelds grootste bedrijfsvoertuigenconstructeurs engageren we ons voor het Klimaatakkoord van Parijs. Onze doelstelling bestaat erin om tegen 2039 enkel nog nieuwe voertuigen aan te bieden die koolstofneutraal zijn in gebruik. Zo zullen we onze klanten een emissievrije oplossing op maat van elke transporttaak bieden. Met de enorme rugwind van verscheidene partners uit de industrie en politiek, zullen we beide technologieën met succes op de markt," gaat Gorbach voort.

Meer dan veertig regeringen over de hele wereld hebben complete actieplannen voor waterstof gelanceerd. De basis van die plannen is dat alleen waterstof op lange termijn een stabiele en volledig hernieuwbare energiedrager biedt. Ook zijn er tal van toepassingen die enkel met waterstof koolstofvrij kunnen worden gemaakt. Dit duidelijke signaal voor een energiesysteem op basis van waterstof heeft al geleid tot uitgebreide aankondigingen van heel wat wereldwijde ondernemingen. Experts verwachten dat er dit decennium honderden miljarden euro’s zullen worden geïnvesteerd in waterstofproductie, -transport en -infrastructuur.

Compleet waterstofengagement

Samen met Linde ontwikkelt Daimler Truck al enige tijd de volgende generatie van pomptechnologie voor vloeibare waterstof, voor gebruik in waterstofvrachtwagens. Met deze samenwerking willen de partners het tanken van waterstof zo eenvoudig en praktisch mogelijk maken. Wat de infrastructuur voor waterstofpompstations langs belangrijke Europese transportroutes betreft, wil Daimler Truck samenwerken met de ondernemingen Shell, BP en TotalEnergies. Bovendien hebben Daimler Truck, IVECO, Linde, OMV, Shell, TotalEnergies en Volvo Group zich geëngageerd om samen de grootschalige implementatie van waterstofvrachtwagens in Europa te faciliteren in het kader van H2Accelerate (H2A).

Cellcentric: brandstofcelpartnerschap met Volvo Group

Samen met Volvo Group engageert Daimler Truck zich om waterstofbrandstofcellen te bouwen. Beide ondernemingen hebben in 2021 cellcentric opgericht. Deze joint venture wil uitgroeien tot een van ‘s werelds toonaangevende fabrikanten van brandstofcellen. Daartoe zal ze vanaf 2025 een van de grootste productiefaciliteiten in Europa bouwen.

Daimler Truck hanteert consequent een dubbelstrategie

De batterijaangedreven Mercedes-Benz eCitaro en Mercedes-Benz eActros zijn batterijaangedreven elektrische voertuigen en werden respectievelijk in 2018 en 2021 in productie genomen. De Mercedes-Benz eEconic, de FUSO eCanter en de Freightliner eCascadia volgen later dit jaar en er zitten nog andere voertuigen in de pijplijn. Aan waterstofzijde ondergaat het brandstofcelprototype Mercedes-Benz GenH2 Truck sinds vorig jaar intensieve tests, zowel op het interne testcircuit als op openbare wegen. De ontwikkelingsdoelstelling bestaat erin om het productiemodel dat in 2027 op de markt komt een rijbereik tot 1.000 kilometer en meer te geven.