Daimler Truck AG, IVECO, OMV, Shell en de Volvo Group hebben er zich vandaag toe verbonden om samen te werken en de voorwaarden voor een grootschalige invoering van waterstoftrucks in Europa te creëren.

Een groeiend aantal regeringen en bedrijven schaart zich vandaag achter een gemeenschappelijke visie om een uitstootvrij energiesysteem in het leven te roepen. In die context zijn de deelnemers aan het project ‘H2Accelerate’ ervan overtuigd dat waterstof een onmisbare brandstof is om de trucksector volledig koolstofvrij te maken.

Verwacht wordt dat de grootschalige invoering van waterstoftrucks nieuwe bedrijfstakken in het leven zal roepen: koolstofvrije productievestigingen voor waterstof, grootschalige systemen voor waterstofdistributie, een netwerk van tankstations voor vloeibare en gasvormige waterstof, en de productie van waterstoftrucks. De ondernemingen die bij H2A betrokken zijn, zijn ervan overtuigd dat gesynchroniseerde investeringen in de sector tijdens de jaren 2020 de voorwaarden zullen creëren om op grote schaal waterstof als brandstof voor het zware transport in te voeren. En dat is nodig om de Europese ambitie om in 2050 geen emissies meer uit te stoten, waar te maken.

Men gaat ervan uit dat de invoering van waterstoftrucks ongeveer een decennium in beslag zal nemen en van start zal gaan met een groep van klanten die bereid zijn om al in een vroeg stadium op de waterstoftechnologie over te stappen. Verwacht wordt dat die vloten in regionale clusters en op de Europese snelwegen waar er voldoende tankstations zijn, ingezet zullen worden. In de loop van het decennium kunnen die clusters dan onderling verbonden worden om een echt pan-Europees netwerk te vormen.

FASE 1

FASE 2

DE EERSTE TANKSTATIONS EN TRUCKS

DEKKING VAN HEEL EUROPA

 • Honderden trucks
 • >20 stations met grote capaciteit
 • Bewijzen dat het concept van stations met grote capaciteit haalbaar is
 • Uitgekozen locaties/clusters
 • Tweede helft van de jaren 2020: productievolume van duizenden trucks per jaar
 • Een snelle groei tot > 10.000 trucks
 • Dekking van de grote transportwegen in heel Europa
 • Tankstations met grote capaciteit en een hoge betrouwbaarheid
Tijdens die opstap naar een waterstofsysteem zal overheidssteun nodig zijn. Binnen H2Accelerate willen de deelnemers samenwerken en fondsen zoeken voor de eerste, niet-commerciële proefprojecten tijdens de eerste fase van de invoering. Parallel daarmee gaan de deelnemers gesprekken aan met beleidsmensen en wetgevers om een beleid te ondersteunen dat de daarop volgende stap, nl. de grootschalige productie van waterstoftrucks en een Europees tanknetwerk voor die trucks, moet helpen mogelijk maken.

Uitspraken van deelnemers

“De klimaatverandering is de uitdaging voor onze generatie en we staan volledig achter het Klimaatakkoord van Parijs om het wegvervoer koolstofvrij te maken. In de toekomst zullen elektrische voertuigen de wereld in beweging brengen. En die voertuigen maken gebruik van batterijen of brandstofcellen en in mindere mate ook van andere hernieuwbare brandstoffen. De samenwerking binnen H2Accelerate is een belangrijke stap op weg naar de wereld waarin we willen leven,” zegt Martin Lundstedt, voorzitter en CEO van de Volvo Group.

“De prijs is duidelijk. Om op een grote schaal brandstoftrucks in te voeren, mogen de prijs en de exploitatiekosten daarvan niet hoger zijn die voor dan een dieseltruck vandaag. Dat betekent dat truckklanten toegang moeten krijgen tot uitstootvrije voertuigen die even snel getankt kunnen worden en die een zelfde autonomie hebben als de voertuigen die vandaag in gebruik zijn, terwijl de kostprijs ervan vergelijkbaar moet zijn. Om die ambitie te realiseren, is een duidelijk wetgevend kader nodig waarin de waterstofbevoorrading, de waterstoftrucks, de tankinfrastructuur en de stimuli voor de klanten op een gecoördineerde wijze behandeld worden,” aldus Elisabeth Brinton, Executive Vice President for New Energies bij Shell.

Martin Daum, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Daimler Truck AG en Lid van de Raad van Bestuur van Daimler AG: “De bedrijven die aan H2Accelerate deelnemen, zijn het erover eens dat waterstoftrucks de sleutel zijn om in de toekomst tot een CO2-neutraal transport te komen. Deze ongeziene samenwerking is een belangrijke mijlpaal om de juiste voorwaarden voor een grootschalige productie van waterstoftrucks te creëren. Ze is tevens een oproep aan politici, andere spelers en de samenleving als geheel om actie te ondernemen.”

Angelika Zartl-Klik, OMV SVP HSSE & New Energy Solutions: “H2Accelerate speelt een pioniersrol waaraan OMV een belangrijke bijdrage levert. Om de klimaatdoelstellingen te halen, hebben we een koolstofarme technologie nodig. Waterstof is een optie voor de klimaatvriendelijke mobiliteit van de toekomst.”

Gerrit Marx, President Commercial & Specialty Vehicles bij CNH Industrial, ten slotte: “De vereiste voor een grootschalig gebruik van de brandstoftechnologie op basis van waterstof in het zware transport is de noodzakelijke infrastructuur. We hebben nood aan erg concrete projecten om transportbedrijven en andere belanghebbenden in de sector ervan te overtuigen dat die oplossing financieel en praktisch haalbaar is. De baanbrekende samenwerking binnen H2Accelerate zal de voorwaarden daarvoor in het leven roepen en de overgang naar een uitstootvrij transport versnellen.”

Over H2Accelerate

H2Accelerate is een samenwerkingsakkoord waarin de deelnemers er zich toe verbinden om de handen samen te slaan om:

 • overheidsmiddelen te vinden voor niet-commerciële proefprojecten om de markt op weg te zetten naar een grootschalige invoering van de waterstoftechnologie;
 • over de technische en commerciële leefbaarheid van waterstoftrucks te communiceren;
 • met beleidsmakers en wetgevers te discussiëren en voor een beleid te platen waardoor het mogelijk wordt om op een snelle en duurzame manier een uitstootvrije truckmarkt in het leven te roepen.
Over de betrokken ondernemingen

Shell New Energies NL B.V.

De Royal Dutch Shell Group bedrijvengroep ondersteunt de ontwikkeling van een internationale waterstofmarkt door een globale aanpak toe te passen: van zonne- en windenergie tot de productie van waterstof en uiteindelijk de bevoorrading van een groeiende groep klanten in de transportsector, de zware industrie en andere bedrijfstakken waar koolstof moeilijk te bannen is.

Daimler Truck AG

In september 2020 vierde Daimler Truck AG de wereldpremière van de Mercedes-Benz GenH2 Truck, een prototype van een brandstofcelvrachtwagen. Dat model dat van vloeibare waterstof gebruik maakt, is ontworpen met het oog op een flexibel en veeleisend langeafstandsvervoer, waarbij de truck in zijn standaardversie met één tank waterstof afstanden tot 1.000 km kan afleggen. Daimler Truck AG wil in 2023 klantentests met de GenH2 Truck aanvatten. De serieproductie zal van start gaan in de tweede helft van het decennium. In november sloten de Volvo Group en Daimler Truck AG een akkoord om een joint venture op te richten die brandstofcelsystemen zal ontwikkelen, produceren en verkopen.

IVECO

IVECO ontwerpt, produceert en verkoopt een ruim gamma lichte, middelzware en zware bedrijfsvoertuigen, terreintrucks en voertuigen voor specifieke toepassingen, zoals missies op ruw terrein. IVECO investeert in de elektrische en waterstoftechnologie, samen met FPT Industrial - een bedrijf dat zich in aandrijflijnen specialiseert en ook deel uitmaakt van CNH Industrial - en via zijn partnership met Nikola Corporation.

OMV AktiengesellschaftOMV produceert en verkoopt olie en gas, innovatieve energieoplossingen en hoogwaardige petrochemische producten – op een verantwoorde manier. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie van OMV. OMV ondersteunt de overgang naar een koolstofarme economie en heeft meetbare doelen gesteld om de koolstofuitstoot te verminderen en om nieuwe energie- en petrochemische oplossingen in te voeren.

Volvo Group en waterstofVolvo Group heeft de ambitie om vanaf 2040 alleen nog maar producten op de markt te brengen die geen fossiele brandstoffen meer vergen. Daarbij wordt geleidelijk op elektrische systemen, zowel batterijen als brandstofcellen, overgestapt. Voor het zware transport en voor het langeafstandsvervoer vormen de brandstofcellen op waterstof een belangrijke technologie. De twee technologieën vullen elkaar aan en beide zullen nodig zijn om het duurzame transportsysteem van morgen in het leven te roepen. In november sloten de Volvo Group en Daimler Truck AG een akkoord om een joint venture op te richten die brandstofcelsystemen zal ontwikkelen, produceren en verkopen.